Puuelementeistä ratkaisu Espoon koulutilatarpeeseen

Veräjäpellon uusi väistökoulu seisoo uudenkarheana vanhan koulun vieressä Espoon Leppävaarassa. Vuoden vaihteessa 200 oppilasta muutti tähän arkkitehtuuriltaan moderniin puukouluun, jonka arvioidaan olevan käytössä 4-5 vuotta. Tilaa koulussa on 1900 neliön verran.

 

Elementit-E Oy:n kehittämä puurakenteinen moduulitekniikka on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi koulurakentamisessa. Yhtiö on rakentanut Espoon kaupungille Veräjäpellon ja Karhusuon koulut ja parhaillaan on valmistumassa Matinkylän koulurakennus. Matinkylän kohteen rakentamisen kokonaisaika oli vajaat kolme kuukautta ja elementtien asennus tehtiin neljässä päivässä.

Espoon Tilakeskus-liikelaitos on vuokrannut koulurakennukset Elementit-E -rakennusyhtiöltä väistötiloiksi vanhojen koulurakennusten peruskorjauksen ajaksi. Koulurakennukset on suunniteltu siten, että se voidaan tarvittaessa jatkokäyttöä varten jakaa useammaksi itsenäiseksi rakennukseksi ja siirtää muualle.

Esko Halmesmäki, Espoo 1

– Olemme kartoittaneet markkinoita ja todenneet, että puurakenteiset tilaelementtiratkaisut ovat nopeaan tilatarpeeseemme paras ratkaisu. Siirtokelpoisten rakennusten perustukset rakennetaan nopeasti, elementit on helppo kuljettaa ja nopea asentaa paikan päällä. Teollinen elementtien esivalmistus tuottaa tarkan lopputuloksen kuivissa tehdasoloissa, sanoo Espoon hankepäällikkö Esko Halmesmäki.

Elementit-E Oy:n toimitusjohtaja Veli Hyyryläisen mukaan moduulirakennuksissa on kyse yhdestä rungosta, jota voidaan soveltaa yksi- tai kaksikerroksisena koulu-, päiväkoti- tai palvelutalokäyttöön. – Suunnittelu lähtee aina asiakkaan tarpeista ja rakennus toteutetaan tilatarpeen ja asiakkaan toivomusten mukaan. Tärkein kilpailuetu moduulirakentamiselle on sen nopeus ja huoltovarmuus asiakkaalle.

Muunneltavuus moduulirakentamisen vahvuus väistötiloissa

Varsinkin koulu- ja päiväkotirakentamisessa tarvitaan usein nopeasti väistö- ja lisätiloja oppilasmäärien kasvun tai kohteiden saneerauksen vuoksi. Espoon Kirstin ja Viherlaakson vanhoissa kouluissa todettiin sisäilmaongelmia, jotka aiheuttivat väistötilojen tarpeen.

– Meille rakentamisen kosteudenhallinta on ehdoton vaatimus. Olemme tyytyväisiä elementtirakentamisen sääsuojaukseen. Elementeissä on aluskate valmiina, pintahuopa asennetaan paikan päällä ja liitoskohdat on suojattu, kuvailee Halmesmäki.

Halmesmäen mukaan väistötilojen kysyntää kasvattaa myös Espooseen suuntautuva muuttoliike, joka lisää koulujen ja päiväkotien rakentamisen tarvetta nopeasti.

-Varsinkin päiväkotien osalta tarvemuutokset ovat sellaisia, että siirtokelpoisten rakentamisratkaisujen toteuttaminen on perusteltua. Koulurakennukset voivat olla pitkäaikaisia, mutta niiden muunneltavuus on nykyrakentamisessa välttämätöntä. Pienillä muutoksilla rakennukset on voitava ottaa myös muunlaiseen käyttöön, muistuttaa Halmesmäki

 

 

 

Espoo hionut sopimuskäytäntöjä

Espoon kaupunki käyttää rakennuttamisessa puitesopimusjärjestelmää, jossa neljä eri toimittajaa kilpailutetaan. Valittu toimittaja rakentaa tilat ja vuokraa ne kaupungille.

– Kaupunki solmii vuokrasopimuksen määrätyksi ajaksi, jonka jälkeen toimittaja siirtää rakennuksen pois ellei sopimusta jatketa. Lunastuslauseke mahdollistaa rakennuksen takaisinoston jälleenhankinta-arvolla, sanoo Halmesmäki ja kehuu järjestelmän sopivan hyvin suurelle organisaatiolle, jossa joudutaan tekemään kiireessä investointipäätöksiä.

– Tämä on eräänlaista leasing-rakentamista, jossa tilaaja määrittelee tarpeet rakennuksen osalta ja rakentaja toteuttaa sen ja toimii vuokranantajana. Meillä on lunastuslauseke, joka mahdollistaa vuokranantajan lunastamaan rakennuksen käyttöajan jälkeen. Olemme tilaajaosapuolena rakennuksissa vuokralaisena ja rakentaja vastaa, että rakennus on turvallinen ja terveellinen.

Espoossa on todettu hyväksi yhden sopimuskumppanin ja kokonaisvastuu-urakoiden käyttö, koska ne ovat tilaajan kannalta selkeitä yhteistyömuotoja.

Kokonaisvastuu-urakassa kaupunki antaa suunnittelun lähtötiedot ja urakoitsija suunnittelee kohteen valmiiksi, joka nopeuttaa kilpailuttamista ja rakennuksen toimitusta. – Tilaelementtitoimittajat ovat pärjänneet kilpailussa hyvin ja olemme saaneet ajallisesti nopeasti tilat käyttöön.

Terveellisiä, turvallisia ja ekologisia rakennuksia

Halmesmäen mukaan rakentamisen ekologiset tavoitteet ovat merkittävä tekijä rakentamistapaa valittaessa. – Nykyinen yhteiskunnallinen keskustelu, kaupungin omat tavoitteet ja kuluttajien terävöityminen huomioimaan rakentamisen koko elinkaari ohjaa tilaajia ekologisempaan suuntaan.

– Ekologisuus ja ympäristöystävällisyys on otettava entistä vahvemmin rakentamisessa huomioon. Tämä on erityisen tärkeää, kun rakennamme väistötiloja homeongelmien ja huonon sisäilman vaivaamille rakennuksille. Käyttäjän näkökulma on otettava huomioon entistä vahvemmin suunnittelusta alkaen, etenkin kun rakennus tulee esiopetuksen, päiväkodin tai koulun käyttöön, Halmesmäki painottaa.

Halmesmäki muistuttaa, että ensimmäiset siirtokelpoiset puurakenteiset elementtiratkaisut on pystytetty jo 2000 luvulla ja niistä on saatu käyttäjiltä hyvää palautetta.

 

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen

Lisätietoja: Esko Halmesmäki, hankepäällikkö, 050 3368488, esko.halmesmaki@espoo.fi

Veräjäpellon koulu Espoo, kuva Kimmo Katajisto, Elementit-E Oy